Elin Wyn - Coaching, Media and Journalism Training


Croeso/Welcome


MewnCymraeg

Elin Wyn – rhoi help i chi gyflawni’ch potensial.

Hyfforddi a Mentora Cyfathrebu – gadewch i fi roi help i chi gyfathrebu neges eich cwmni neu sefydliad yn effeithlon i'r cyhoedd.
Hyfforddiant Cyfryngau Hyfforddiant Cyfryngau – gadewch i fi roi help i’ch sefydliad neu eich busnes i gyflwyno eich neges yn effeithiol yn y cyfryngau.
Hyfforddiant Newyddiadurol Hyfforddiant Newyddiadurol - gadewch i fi roi help i chi gyflawni eich potensial fel newyddiadurwr gyda hyfforddiant mewn meysydd arbenigol.


EnterEnglish

Elin Wyn - helping you to achieve your potential.

Coaching Communication  - let me help your company or organisation to communicate its message effectively to the public.
Media Training Media Training - let me help your organisation or business to present your message effectively in the media.
Journalism Training Journalism Training - let me help you achieve your potential as a journalist with training in specialist areas.

Mewn


Enter

  Content Copyright © 2024 Elin Wyn
Terms of Use | Privacy Policy | Site Map