Elin Wyn

Dydd Mercher 28th Gorffennaf 2021

Hyfforddiant Cyfryngau

Mae ymdrin r cyfryngau yn gallu bod yn brofiad anodd. Dyma eich cyfle i werthu eich neges ir cyhoedd, ond os yw pethaun mynd o chwith fe allai hynny adlewyrchun wael arnoch chi ach sefydliad.

Mae gen i 25 mlynedd o brofiad o gynhyrchu rhagleni newyddion a materion cyfoes ac mae gen ir holl wybodaeth or tu fewn ar sut i ymdrin r cyfryngau radio, teledu, print ac arlein. Rwyn gweithio gyda newyddiadurwyr a thechnegwyr proffesiynnol i ddarparu hyfforddiant or safon uchaf hyfforddiant syn dod a chanlyniadau cadarnhaol. Gellir cynnal yr hyfforddiant yn Gymraeg, yn Saesneg neu yn ddwyieithog.

Mae pob rhaglen hyfforddi wedii deilwra ar gyfer anghenion penodol y cleient ond gallai cwrs gynnwys elfennau megis cyflwyniad ir gwahanol gyfryngau; beth syn gwneud stori newyddion dda; sut mae ysgrifennu datganiad newyddion effeithiol; sut mae ymdopi cheisiadau am gyfweliadau; beth ywr gwahanol fathau o gyfweliadau; ymarferion un-i-un gyda chyflwynydd newyddion profiadol.

Ymhlith cleientiaid yn y gorffennol mae: Cymdeithas y Cyfreithwyr; Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri; Comisiynydd Pobl Hyn Cymru; Sefydliad y Galon; Barnados Cymru; Aren Cymru; RNIB; RNID; Plaid Cymru; Plaid Geidwadol Cymru; Muslim Youth Wales; Llais Defnyddwyr; Oxfam Cymru.
Bu'r profiad o weithio gyda'r cwmni hwn ar gyfathrebu ein negeseuon ymgyrchu yn fuddiol iawn ac yn gymorth mawr i staff sy'n llefaru ar ran yr elusen yn y cyfryngau.

Cyngor proffesiynol ac addas wnaeth helpu'r staff i gyfathrebu mewn ffordd rhwyddach a dealladwy mewn cyfweliadau. Mae hyfforddiant cyfryngau o'r math yma yn werthfawr iawn ac ni allaf ei gymeradwyo ddigon.  

Barnados Cymru

 Roedd yn ddiwrnod ardderchog o hyfforddiant cyfryngau ac er yn waith caled fe gafon ni i gyd amser da hefyd ac rwy'n sicr bod hynny oherwydd eich sgil yn rhoi tim da o bobl at ei gilydd wnaeth wneud i ni deimlo'n llawer mwy cyffryddus na'r disgwyl. .  

Annabelle Harle, Cyfarwyddwr, Cymdeithas Newid Etholiadol, CymruRoedd strwythur ymarferol, ymagwedd proffesiynol a dadansoddiad deallus ir hyfforddiant gan gwmni Elin Wyn.  Ar ddiwedd y sesiwn roedd ein grwp yn yn teimlo yn llawer mwy hyderus i gymryd ymlaen cyfweliadau Cymraeg a Saesneg ir cyfryngau darlledu yng Nghymru.

Delyth Lloyd, Rheolwr y Wasg a Materion Cyhoeddus, Sefydliad y Galon (BHF) CymruFe gafon ni ddechrau gwych in hymgyrch Pobl Fel Ni ar l cyflogi Elin i ddarparu hyfforddiant in prif arweinydd cyn y lansiad; golygodd yr hyfforddiant i ni fedru bod yn fwy hyderus o ran ein strategaeth cyfryngau.

Roy Thomas, Cadeirydd, Sefydliad Aren Cymru

Fe gafodd yr holl broses, or paratoi ir technegau cyfweld, eu hesbonio au cyflwyno mewn ffordd broffesiynol ac effeithiol. Roedd yr hyfforddiant yn cynnig sylfaen drwyadl a mwy mewn cyflwyno eich hun ir cyfryngau. Roedd yna wahanol fathau o gyfweliadau yn union fel syn digwydd go iawn.

Alun Cairns AC, Ceidwadwyr Cymru

Mi wnaeth Elin Wyn ddarparu sawl sesiwn hyfforddiant y wasg i dim o staff a gwirfoddolwyr. Mi roedd y ddarpariaeth o safon uchel a phwrpasol ac yn addas i amrediad eang o sgiliau ymysg y staff. Mi roedd y cynnyrch yn uchel ei safon ac o brofiad comisiynu sesiynnau o'r fath yn y gorffennol yn werth da iawn am yr arian a fuddsoddwyd.
Dafydd Trystan, Prif Weithredwr, Plaid Cymru  Hawlfraint Cynnyrch © 2021 Elin Wyn
Telerau Defnyddio | Polisi Preifatrwydd | Map o'r Wefan