Elin Wyn

Dydd Gwener 19th Gorffennaf 2019

Elin Wyn – rhoi help i chi gyflawni’ch potensial

Mae gen i dros 25 mlynedd o brofiad o’r cyfryngau a chyfathrebu a gallaf roi help i chi gyflawni eich potensial, fel unigolyn, fel tim neu fel sefydliad.

Gallaf gynnig ymgynghoriaeth cyfathrebu; hyfforddiant sgiliau cyfryngau ar gyfer unigolion a sefydliadau; hyfforddiant newyddiadurol ac ymgynghori ar brosiectau; a hyfforddi a mentora unigol i wella perfformiad. Rwy'n gweithio yn y Gymraeg a'r Saesneg, yng Nghymru a thu hwnt. 

Cyfathrebu Hyfforddiant Cyfryngau Hyfforddi Newyddiadurol

Gadewch i fi roi help i chi gyfathrebu neges eich cwmni neu sefydliad yn effeithlon i'r cyhoedd.

Gadewch i fi roi help i’ch sefydliad neu eich busnes i  gyflwyno eich neges yn effeithiol yn y cyfryngau.

Gadewch i fi roi help i chi gyflawni eich potensial fel newyddiadurwr gyda hyfforddiant mewn meysydd arbenigol.

 

  Hawlfraint Cynnyrch © 2019 Elin Wyn
Telerau Defnyddio | Polisi Preifatrwydd | Map o'r Wefan