Elin Wyn

Dydd Gwener 18th Mehefin 2021

Hyfforddiant Newyddiadurol

Mae gen i 24 mlynedd o brofiad fel newyddiadurwr gydar BBC, mewn teledu a radio, newyddion, materion cyfoes a rhaglenni gwleidyddol. Yn 1999 fe sefydlais y gwasanaeth darlledu unigryw, dwyieithog o Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar sianel ddigidol S4C2. Roeddwn hefyd yn gyfrifol am drefnu holl newyddion etholiad BBC Cymru yn ystod etholiadau 2003 a 2005.

Fy arbenigedd yw cynllunio a gohebu adeg etholiadau a sut maer cyfryngau yn portreadu menywod mewn gwleidyddiaeth.

Ym mis Mai 2011 roeddwn yn gyfrifol am drefnu a hwyluso cwrs ar gyfer newyddiadurwyr o Tiwnisia oedd yn paratoi ar gyfer yr etholiadau rhydd a democrataidd cyntaf yn y wlad ers y chwyldro yn Ionawr 2011. Ariannwyd y cwrs gan yr UE ac fe gafodd ei gynnal gan y Thomson Foundation yng Nghaerdydd yn ystod wythnos etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Gallwch ddarllen am y cwrs yma.

Rwyf hefyd wedi cynnal gweithdai cynllunio a gohebu etholiad yn Nigeria, Pakistan, Ghana a Swaziland. Mae'r gweithdai hyn wedi eu cynnal ar ran nifer o sefydliadau gan gynnwys Cymdeithas Ddarlledur Gymanwlad (CBA), UNESCO, a'r South Asia Free Media Association (SAFMA)

Yn ogystal a hyfforddiant etholiad rwyf hefyd wedi cynnal gweithdy ar Foeseg Newyddiaduraeth yn Kuwait ar gyfer Cymdeithas Newyddiadurwyr Kuwait (KJA) ar ran y Cyngor Prydeinig, Freedom House a'r Thomson Foundation. Prif ddeilliant y gweithdy oedd creu'r Cd Moeseg cyntaf erioed ar gyfer newyddiadurwyr Kuwait.

Llwyddodd y gweithdy i ehangu fy ngorwelion am rl y newyddiadurwr.

Mae Elin Wyn yn berson adnoddau hyfryd a fyddwch chi byth yn diflasu wrth wrando arni. Roedd hin medru cyrraedd pob un oedd yn cymryd rhan ar lefel un-i-un. Roedd yn gynnes a hamddenol.

Fe fydd popeth wnes i ddysgu yn cael ei weithredu yn fy rhaglenni.

Rwyn gweld nawr sut gallaf i gynhyrchu rhaglen wleidyddol, yn enwedig un all fod yn atyniadol ir cyhoedd yn gyffredinol er mwyn goleuo, addysgu a hyd yn oed creu cynghrair rhwng gwahanol bleidiau.

Yn wreiddiol roeddwn in meddwl mai siop siarad arall fyddai hwn. Ond erbyn diwedd y cwrs fe lunion ni gynllun gweithredu penodol syn fesuradwy ac y mae modd ei gyflawni ac fe roddodd hyn hwb ac ysbrydoliaeth i fi.

Fe welais bwer y cyfryngau i ddod a phethau, syniadau yn real. Llwyddais i weld fod gan fenywod rl i chwarae o ran datblygiad gwleidyddol cenedl.

  Hawlfraint Cynnyrch © 2021 Elin Wyn
Telerau Defnyddio | Polisi Preifatrwydd | Map o'r Wefan