Elin Wyn

Dydd Mercher 28th Gorffennaf 2021

Dolenni

Dewis o ddoleni defnyddiol:

Bwrdd yr Iaith Gymraeg
http://www.bwrdd-yr-iaith.org.uk/

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
http://www.wales.gov.uk

Fe all Elin Wyn ddarparu dolenni rhwng y wefan hon ac un neu fwy o wefannau syn cael ei rheoli gan drydydd parti. Nid oes gan Elin Wyn reolaeth dros y fath wefannau, eu cynnwys nar cynnyrch / gwasanaethau mae nhwn eu cynnig. Nid ywr ffaith bod dolen yn bodoli yn golygu bod Elin Wyn yn cymeradwyo, cynrychioli neu warantu y gwefannau hynny, eu cynnwys, y cynnyrch neur gwasanaethau syn cael eu cynnig gan y gwefannau neur rhai syn eu gweithredu. Nid yw Elin Wyn yn gyfrifol am bolisiau preifatrwydd na pholisiau gwybodaeth cwsmeriaid unrhyw wefannau trydydd parti sydd wediu cysylltu or wefan hon.


  Hawlfraint Cynnyrch © 2021 Elin Wyn
Telerau Defnyddio | Polisi Preifatrwydd | Map o'r Wefan